Advertenties:

       

Oefenen voor Route 8

Leesvaardigheid

De zeehond

Is het omdat zijn kop op de kop van een hond lijkt of omdat zijn geluiden op blaffen lijken? In elk geval heet het dier zeehond en is het, net als de hond, een zoogdier.

Zeehonden kun je in Nederland vinden in de Waddenzee. Hoewel je ze soms in groepen aan de kust ziet liggen, zijn het solitaire dieren. Ze zoeken alleen contact met een soortgenoot wanneer ze zich voort willen planten.

Een zeehondenmoeder verzorgt haar jong slechts enkele weken. Daarna moet het zelf eten zoeken. Als er gevaar dreigt, vlucht de moeder in plaats van dat ze haar jong verdedigt. Als het jong dan toch in leven blijft, zal ze het niet meer opzoeken. Een achtergebleven jong wordt een huiler genoemd.

Voor zeehonden in andere wateren dan Nederlandse zijn orka’s, haaien en ijsberen beruchte vijanden. Vroeger werd er veel door mensen op zeehonden gejaagd. Die knuppelden de dieren dood, zielig hè? Zeehonden waren gewild om hun vacht, vet en vlees.

Sinds 1962 is het jagen op zeehonden in Nederland verboden. Zeehonden waren hier toen bijna uitgestorven. Toch vormt de mens ook nu nog een bedreiging voor zeehonden. Regelmatig raken zeehonden verstrikt in netten van vissers. Of ze lopen snijwonden op door troep die in de zee ronddrijft.

Als je afval, zoals scherpe blikjes, op het strand ziet liggen, ruim het dan op. Dan zullen minder dieren gewond raken.

grijzezeehond.jpg